Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2012 r. wyniosło 3666,41 zł.

GUS.PL - Wiadomości Ekonomiczne i Statystyczne

W sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2012 r. wyniosło 3666,41 zł.

(źródło: Główny Urząd Statystyczny, stat.gov.pl)

ŚREDNIA KRAJOWA

Może Szanowny GUS wyjaśni, jak oblicza średnią krajową? Wszyscy pracują cy czy wybrani? A ile wynosi średnia dla grupy pracowników podstawowych do majstra, brygadzisty i kierownika zmiany włącznie?? Dla ludzi, którzy bezpośrednio tworzą PKB?