Produkt Krajowy Brutto w 2009 roku - dane szacunkowe.

Produkt Krajowy Brutto w 2009 roku - dane szacunkowe.

Szacunkowy produkt krajowy brutto (PKB) w 2009 r. był wyższy o 1,7% w porównaniu z 2008 r. W 2008 r. w porównaniu z 2007 r. wzrost PKB wyniósł 5,0%.


(źródło: Główny Urząd Statystyczny)