Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2009 r.

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. wyniosło 3454,58 zł., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r. wyniosło 3456,61 zł.

 

(źródło: Główny Urząd Statystyczny)