Formularze sprawozdawcze GUS 2010

Formularze sprawozdawcze GUS 2012

--------------------------------
Formularze sprawozdawcze 2010

Nazwa formularza
Symbol formularza
Format
Częstotliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP
AK-B/m
miesiąc
raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca
AK-H/m
miesiąc
do 10. dnia kalendarzowego
AK-I/p
półrocze
dwa razy w roku: do 10marca i 10października
AK-P/k
kwartał
raz w kwartale do 10.dnia pierwszego miesiąca kwartału
AK-P/m
miesiąc
raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca
AK-U/m
miesiąc
raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca
B-01
rok
24-02-2010
B-02
rok
24-02-2010
B-05
kwartał
do 10. dnia kalendarzowego po I, II,III i IV kwartale
B-06
miesiąc
do trzeciego dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym
B-07
kwartał
do 20.dnia po kwartale z danymi za I, II, III, i IV kwartał
B-08
rok
do 25 stycznia 2010 r. z danymi za rok 2009
B-09
incydent
w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym
BS-INF
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-PRAW
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-RACH
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-RYN
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-ZARZ
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-ARCH
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-INZ
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-TECH
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-REK
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
BS-PRAC
formularz
 
raz w roku do 30 kwietnia 2010r. za rok 2009
C-01
miesiąc
do 14 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym
C-01b
miesiąc
do 14 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym
C-03
miesiąc
do 12 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym
C-04
miesiąc
do 20 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym
C-05
miesiąc
do 16 dnia kalendarzowego po miesiącu sprawozdawczym
C-06
kwartał
do 25 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym
C-06RU
kwartał
do 25 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym
DG-1
miesiąc
raz w miesiącu do 5.dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni
Zał. do mel. DG-1
kwartał
do 5.dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1stycznia do końca I, II, III i IVkwartału
D-W1
rok
22-01-2010
D-W2
formularz
rok
22-01-2010
D-W3
formularz
rok
22-01-2010
DN-1
formularz
bieżące
03-02-2010
03-03-2010
06-04-2010
04-05-2010
04-06-2010
05-07-2010
03-08-2010
03-09-2010
04-10-2010
03-11-2010
03-12-2010
04-01-2011
DNU-K
formularz
kwartał
Raz na kwartał do 20 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 20.01.2011 r. za IV kwartał 2010
DNU-R
formularz
rok
Raz w roku do dnia 15 lutego 2010 za rok 2009
D-R1
formularz
bieżące
06-04-2010
05-07-2010
04-10-2010
04-01-2011
D-S1
formularz
bieżące
06-04-2010
05-07-2010
04-10-2010
04-01-2011
F-01/I-01
formularz
kwartał kw. /pół kwartał rok
do 20 dnia po kwartale i do 10 lutego 2011 z danymi za rok 2010
F-01/s
rok
31.03.2010
F-02
rok
do 31.03.2010
F-02/dk
rok
do 31.03.2010
F-03
rok
do 15.02.2010
FKT
rok
02.04.2010
G-01
rok
02.03.2010
G-02a
kwartał
raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego
G-02b
rok
15.02.2010
G-02g
rok
30.04.2010
G-02o
rok
15.02.2010
G-03
rok
16.02.2010
G-04
rok
09.02.2010
G-06
rok
16.02.2010
GP
rok
31.07.2010
H-01/k
kwartał
raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwatrale
H-01a
rok
raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009
H-01g
rok
raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009
H-01s
rok
raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009
H-01w
rok
raz w roku do 21 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009
H-02n
półrocze
20.07.2010
18.01.2011
H-02p
półrocze
20.07.2010
18.01.2011
I-01
kwartał, rok
do 20 dnia po kwartale i do 10 lutego 2011 z danymi za rok 2010
K-01
rok
12.01.2010
K-02
rok
12.01.2010
K-03
rok
28.01.2010
K-04
formularz
co 2 lata
08.02.2010
K-05
rok
12.01.2010
Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
K-06
rok
02.02.2010
K-07
co 2 lata
17.02.2010
K-08
rok
12.01.25
KFT-2
rok
12.01.25
KT-1
miesiąc
do 10 dnia po miesiącu sprawozdawczym
KZ
rok
do 30.04.2010
KZZ
rok
do 30.09.2010
L-01
rok
05-02-2009
Zał. do dz. 1 i 2 L-01
rok
1.01.03(2009)
L-01/a
rok
31-01-2010
Zał. do dz. 1 i 2 L-01/a
rok
31-01-2010
L-02
rok
31-01-2010
L-03
rok
20-02-2010
Zał. do dz.1 i 2 L-03
rok
20-02-2010
LOT-1
rok
2010-03-05
ŁP-1
rok
2010-03-15
ŁP-2
rok
2010-03-15
ŁP-3
rok
2010-03-15
ŁP-4
rok
2010-05-31
ŁT-1
rok
2010-03-15
ŁT-2
rok
2010-03-21
ŁT-5
rok
2010-03-15
ŁT-6
rok
30.04.2010 12.08.2010
ŁT-7
rok
30.04.2010 12.08.2010
ŁT-10
rok
2010-03-15
ŁT-1kk
formularz
kwartał
raz w kwartale do 10.dnia kalendarzowego po każdym kwartale
M-01
formularz
co 2 lata
30.01.2010
M-06
rok
02.02.2010
M-09
rok
22.01.2010
MT-1
rok
2010-03-31
OB-01
rok
2010-01-15
OS-1
rok
31-01-2010
OS-3
rok
31-10-2010
OS-4
rok
14-01-2010
OS-5
rok
31-01-2010
OS-6
rok
31-01-2010
OS-7
rok
10-02-2010
Zał. nr 1 do OS-7
rok
10-02-2010
Zał. nr 2a do OS-7
rok
10-02-2010
Zał. nr 2b do OS-7
rok
10-02-2010
P-01
rok
12-02-2010
P-02
miesiąc
raz w miesiącu do 5.dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym
P-LS
rok
31.03.2010
PERN-1
rok
2010-02-28
PK
rok
31.03.2010
PL 1
rok
31-10-2010
PL 2
rok
31-10-2010
PL-1
rok
2010-03-25
PNT-01
rok
raz w roku do 11 lutego 2010 r. z danymi za rok 2009
PNT-01/s
rok
raz w roku do 24 marca 2010 r. z danymi za rok 2009 r.
PNT-02
rok
raz w roku do 10 lutego 2010 r. z damymi za rok 2009
PNT-02/u
co 2 lata
raz w roku do 1 marca 2010 r. z danymi za rok 2009
PS-01
rok
01.02.2010
PS-02
rok
05.02.2010
PS-03
rok
raz w roku do 29 stycznia 2010
R-04
rok
do 12 maja 2010
R-05
3x/rok
do 2 lipca 2010r
do 25 sierpnia 2010r
do 25 października 2010r
R-06
rok
do 25 października 2010
R-08
2x rok
do 02 lipca 2010 i
03 listopada 2010
Zał. nr 1 do R-08
2x rok
do 02 lipca 2010
do 25 października 2010
R-09A
2x rok
do 7. dnia roboczego czerwca i grudnia 2010 r.
R-09B
3x/rok
do 7. dnia roboczego kwietnia, sierpnia i grudnia 2010 r.
R-09U
miesiąc
do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym
R-09W
miesiąc
do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym
R-10
półrocze
do 9 lipca z danymi za I półrocze 2010 r., do 11 stycznia 2011 r. z danymi za II półrocze 2010 r.2010
R-10
miesiąc
do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedn
R-KSRA
2 xrok
do 6 lipca 2010 r. i do 14 grudnia 2010 r.
R-KSRB
3 xrok
do 14 kwietnia, do 12 sierpnia i do 14 grudnia 2010 r.
R-r-oz
rok
do 2 lipca 2010 r.
R-r-pw
rok
do 8 prździernika 2010 r.
R-r-z
rok
do 25 sierpnia 2010 r.
R-r-zb
rok
do 25 sierpnia 2010 r.
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
RF-01
 
kwartał
do 30. dnia po kwartale i do 20 lutego 2011 r. z danymi za rok 2010
RRW-26
miesiąc
raz w miesiącu do 8.dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym
RRW-27
rok
31-03-2010
S-10
rok
27.12.2010
S-11
rok
17.12.2010
S-12
formularz
rok
19.01.2010
SG-01
rok
22.02.2010
SG-01
rok
20.02.2010
SG-01
rok
20.02.2010
Zał. do SG-01 część 3
rok
15.04.2010
SG-01 wraz z załącznikiem
rok
15-02-2010
SP
rok
do 30.04.2010
SP-3
rok
16-03-2010
SSI-01
rok
28-04-2010
SSI-02
rok
28-04-2010
ST-P
rok
22.02.2010
ST-W
rok
22.02.2010
T-02
rok
11.03.2010
T-03r
rok
2010-01-28
T-04
rok
16.02.2010
T-06
rok
23.02.2010
T-08
rok
02.02.2010
T-09
rok
02.02.2010
T-10
rok
05.02.2010
T-11/k
kwartał
raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale
T-11/u
rok
10-02-2009
TFI
półrocze / rok
30.07.2010
31.03.2011
TD-E
 
 
TK-1
miesiąc
 
TK-2
kwartał
raz w kwartale do 35.dnia kalendarzowego po kwartale
TK-2a
rok
2010-03-26
TK-3
rok
26.03.2010
30.06.2010
TK-3a
rok
2010-06-30
TK-4
rok
2010-03-17
TK-5
rok
2010-04-20
TK-6
rok
2010-04-20
TK-7
rok
2010-03-31
TL-1
rok
2010-02-25
TWS-1
rok
01-03-2010
Wykaz armatorów
rok
16-11-2010
Wykaz inwestorów
rok
do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni
Z-03
kwartał
 
Z-05
kwartał
08-04-2010
08-07-2010
08-11-2010
10-01-2011
Z-06
rok
18-01-2010
Z-06
rok
04-02-2010
Zał. do Z-06
rok
10-01-2010
Z-10
rok
15-01-2010
Z-KS
incydent
07.mc.2010
Z-KW
incydent
15.mr.2010
ZD-2
rok
raz w roku do 22 stycznia 2010 r.
ZD-3
 
raz w roku do 29 stycznia 2010 r.
ZD-4
rok
raz w roku do 22 stycznia 2010 r.
ZD-5
rok
raz w roku do 26 stycznia 2010 r.
ZD-6
rok
raz w roku do 22 stycznia 2010 r.
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe
rok
raz w roku do 15.02.2010 r. (F-03 i SG-01 cz.4)
raz w roku do 30.04.2010 r. (SP)