Dane Statystyczne

Wskaźnik   XII 2012

01.2013

02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013

08.2013

09.2013 10.2013 11.2013 12.2013
Inflacja m/m 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % -0,3 % 0,1 %Inflacja r/r 2,4 % 1,7 % 1,3 % 1 % 0,8 % 0,7 % 0,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 %Produkcja przemysłowa m/m  -14,2% 5,4% -2,8 % 9,2 % - 2,3 % 0,7 % 2,8 % 1,5 % -4,5 % 9,6 %Produkcja przemysłowa r/r -10,6 % 0,3 % -2,1 % -2,9 % 2,7 % -1,8 % 3,0 % 6,3 % 2,2 % 6,2 %Przeciętne wynagrodzenie brutto 4111,7 3680,30 3710,00 3833,00 3831,00 3699,70 3808,60 3830,10 3760,40 3770,90Sprzedaż detaliczna m/m 15,1% -20,6 % -2,6 % 16,8 % -2,7 % 1,6 % 1,5 % 3,8 % -0,7 % -0,9 %Sprzedaż detaliczna r/r -2,5 % 3,1 % -0,8 % 0,1 % -0,2 % 0,5 % 1,8 % 4,3 % 3,4 % 3,9 %Stopa bezrobocia 13,4 % 14,2 % 14,4 % 14, 3 % 14,0 % 13,5 % 13,2 % 13,1 % 13,0 %Wynagrodzenia r/r 2,4 % 0,4% 4,0 % 1,6 % 3,0 % 2,3 % 1,4 % 3,5 % 2,0 % 3,6 %Zatrudnienie -0,5 % -0,8 % -0,8 % -0,9 % -1,0 % -0,9 % -0,8 % -0,7 % -0,5 % -0,3 %